makale analizi

MAKALE ANALİZİ

 

 

BAŞLIK: Resim-İş Becerilerinin Öğretiminde Tüm Beceri ve İleri

Zincirleme Yaklaşımlarının Etkililiği

YAZAR/YAZARLAR: Nesrin DİLER  -  Nihal VAROL

KAYNAK ADI: G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 117-132

ARAŞTIRMANIN AMACI: Zihinsel engelli çocuklara resim-iş becerilerinin kazandırılmasında “Amaçların Tüm Beceri ve İleri Zincirleme Yaklaşımları” na göre düzenlendiği bireyselleştirilmiş öğretim materyallerinin etkililiğini belirlemektir.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ: Zihinsel engelli çocuklara beceri kazandırmak için bireyselleştirilmiş öğretim metaryalerinin hazırlanması ve uygulanmasıdır.

EVREN: Zihinsel engelli çocuklar

ÖRNEKLEM: 4 zihinsel engelli öğrenci

ÖRNEKLEM SEÇME YÖNTEMİ: Eşit olasılıklı örnekleme yöntemi.

ARAŞTIRMA DESENİ: Tek denekli deneysel desenlerden “Dönüşümlü Sağaltımlar Deseni” kullanılmıştır.

BAĞIMLI DEĞİŞKENİ: Deneklerin sulu boya ile boyama ve makasla kesme becerilerindeki düzeyleridir.

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER: Amaçların Tüm Beceri Yaklaşımına Göre Düzenlendiği Bireyselleştirilmiş Beceri Öğretim Materyali” ile, “Amaçların İleri Zincirleme Yaklaşımına Göre Düzenlendiği Bireyselleştirilmiş Beceri Öğretim Materyali” nin etkisidir.

ÖLÇÜMLERİN ELDE EDİLME ŞEKLİ: Analiz, gözlem,

KULLANILAN İSTATİKSEL TEKNİK: Grafiksel analiz yöntemi

SONUÇ/BULGULAR: Tüm Beceri Yaklaşımı ve İleri Zincirleme Yaklaşımı, resim-iş becerilerinin alt amaçlarının gerçekleşmesine yol açtığı ve etkililik bakımından benzerlik gösterdikleri görülmektedir.

 

Kişisel yorumum

 

      Tüm beceri yaklaşımında beceriyi bağımsız olarak gerçekleştirmeye yönelik olarak uzun dönemli amaçlar belirlenmiş. Yapılan model olma, fiziksel yardım ve sözel ipuçları ile kısa dönemli amaçlar oluşturularak, öğrencinin performans düzeyini ölçüt kabul edilerek öğretim amaçları belirlenmiş. Becerinin bütün basamaklarında öğretim gerçekleşmektedir. Bu yaklaşım ile öğretim bireyselleştirilerek öğrenci daha etkin olabilmektedir. Böylece kalıcı bir öğrenme gerçekleştirebilmektedir.

      İleri zincirleme yaklaşımına göre yine beceriyi bağımsız olarak gerçekleşmesine yönelik uzun dönemli amaçlar belirlenmiştir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !